RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Kontakti


Rudnici željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor

Akademika Jovana Raškovića 1
79101 Prijedor
Republika Srpska - Bosna i Hercegovina

Tel:   052/216-900
Fax: 052/233-661
Menadžerski timBožo Grbić dipl.ing - Direktor

Milan Đermanović dipl.ing - Tehnički direktor
e-mail: djmilan@rzrljubija.com

Ognjen Hrnjak  dipl.prav - Rukovodilac službe pravnih poslova
e-mail: ohrnjak@rzrljubija.com

Petrašin Rodić dipl.ecc - Direktor ekonomskih poslova
e-mail: prodic@rzrljubija.com

Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza