RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Lična karta


RUDNICI ŽELJEZNE RUDE »LJUBIJA« a.d. PRIJEDOR


Rudnici željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor posluje kao akcionarsko društvo sa slijedećom strukturom kapitala:Redni broj

Akcionar

% akcija

1. Akcijski fond Republike Srpske a.d. Banja Luka 65
2. Pref fond a.d. Banja Luka 10
3. Kristal invest a.d. Banja Luka 6.06
4. Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka 5
5. BLB profit a.d. Banja Luka 4.6
6. Euroinvestment a.d. Banja Luka 2.47
7. Borsinvest a.d. Banja Luka 1.21
8. Invest nova a.d. Bijeljina 0.85
9. A Banka Vipa Bijeljina 0.57
10. VIB fond a.d. Banja Luka 0.18


Aktuelne podatke možete pogledati na Banjalučkoj berzi

Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza