RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Fabrika za protektiranje

Fabrika za protektiranje kamionskih i damperskih guma se stavlja na prodaju po odluci Upravnog odbora i Skupštine akcionara.


Fabrika za protektiranje kamionskih guma i  guma za tešku građevinsku i rudarsku mehanizaciju, Protektirnica, osnovana je 1987. godine zajedničkim sredstvima RŽR "Ljubija" Prijedor i Kombinata gume i obuće "Borovo" iz Borova. Građevinski objekat se nalazi u industrijskoj zoni grada Prijedora, neposredno uz magistralni put Novi Grad-Prijedor-Banja Luka , udaljen od Prijedora šest (6) kilometara.

 

Tehničke karakteristike objekta su slijedeće:

1. Proizvodna hala sa upravnom zgradom

Proizvodna hala i upravna zgrada su izgrađeni od kvalitetnih građevinskih materijala (armirani beton, čelik, opeka, krov od aluminijumskog lima, termička izolacija od tervola).Za sve materijale postoje certifikati i atesti o ugrađenim materijalima u skladu sa JUS standardima.

Površina proizvodne hale iznosi 3 600 m2.

Visina plafona je 10-12 m. Hala je pokrivena potpuno sa kranom nosivosti 10 t.

2. Kotlovnica i skladište uglja

Površina kotlovnice i skladišta je  880 m2, a raspolaže još a kompresorima, omekšivačima vode, skipom i ostalom pratećom opremom.

3. Industrijska ograda

Ograda obuhvata u potpunosti industrijski krug.  Izgrađena je od čeličnih stubova i pletene mreže. Ukupna dužina mreže iznosi 657 m.

4. Interne saobraćajnice i priključak na magistralni put

Sve saobraćajnice su asvaltirane, ukupne površine 3 720 m2.

5. Građevinsko zemljište

Ukupna površina građevinskog zemljišta je 19 031 m2.

6. Elektro instalacije

Objekat Protektirnice se napaja iz trafostanice 20/0,4 kV, snage 2x630 kVA koja je smještena u obodnom dijelu upravno-proizvodne hale. Razvod vodova je preko regala. Obezbjeđena je unutrašnja i vanjska rasvjeta, uzemljenje, gromobranske instalacije, sistem vatrodojave, telefonske linije

RZR

RZR

RZR

Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza