RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Osnovni podaci


Kapaciteti za proizvodnju rude

Rudnici željezne rude "Ljubija" se sastoje od tri rudnika, sa zaokruženim proizvodnim programima i to:

"Centralna rudišta Ljubija" "Istočna rudišta Tomašica" "Omarska"


Rudnik "Centralna rudišta" - Ljubija

"Centralna rudišta" u Ljubiji su najstariji rudnik željezne rude ljubijske metalogenetske oblasti.
Proizvodnja željezne rude u ovom Rudniku je počela 1916. godine. Napredovanje rudarske proizvodnje omogućilo je izgradnju infrastrukture i proizvodnih kapaciteta, površinskih kopova, mehaničke pripreme, mokre separacije, servisno pogonske radionice.
Projektovani proizvodni kapacitet je 1, 0 milion tona godišnje koncentrata željezne rude. Proizvodnja željezne rude na "Centralnim rudištima" - Ljubija obustavljena je 1992. godine i do danas nije pokrenuta. U vremenskom periodu od 1916. - 1992. godine proizvedeno je 44 643 358 t željezne rude i koncentrata. Kupci željezne rude i koncentrata bile su jugoslovenske željezare a manjim dijelom inostrani kupci.
Eksploataciono polje "Centralna rudišta" ima još istraženih i ovjerenih oko 150 000 000 t željeznih ruda. Na ovom lokalitetu su zastupljena četiri tipa željeznih ruda: limonitne, limonitno-baritne, bazične rude (karbonatne i oksidne) i sideritne rude.
Na postrojenju za pripremu i obogaćivanje ruda "Centralnih rudušta" rudu je moguće tretirati suvim i mokrim postupkom, zavisno od tipa željezne rude. Suvi postupak pripreme željeznih ruda sastoji se iz trostepenog usitnjavanja i višestepenog klasiranja a krajnji proizvod je aglo ruda, klase krupnoće -10+0 mm. Mokri postupak pripreme željeznih ruda sastoji se iz jednostepenog usitnjavanja, pranja i klasiranja na sitima, mehaničkim klasifikatorima i hidrociklonu.
Robni proizvodi dobijeni mokrim postupkom pripreme su APR ruda, klase krupnoće -40+10 mm i BPR ruda, klase krupnoće -10+0 mm.

Ostvareni bilans pripreme limonitnih rudaBilans pripreme bazičnih ruda ostvaren u uslovima poluindustrijske i laboratorijske pripremeBilans pripreme i koncentracije limonitno-baritne rude ostvaren u laboratorijskim uslovimaRudnik "Istočna rudišta" - Tomašica

Proizvodnja željezne rude na "Istočnim rudištima"-Tomašica je počela 1965. godine. 2004. godine proizvodnja je obustavljena i do danas nije pokrenuta.
U vremenskom periodu od 1965. do 2004. godine proizvedeno je 20 690 037 t željezne rude. Eksploataciono polje "Istočna rudišta" ima još istraženih oko 35 866 200 t željeznih ruda. Na ovom lokalitetu preovladava limonitno-brandoviti tip rude željeza.
Projektovani proizvodni kapacitet je 1,2 miliona tona godišnje željezne rude. Na postrojenju separacije "Istočna rudušta" željezna ruda se priprema suvim postupkom.
Priprema se sastoji od jednostepenog usitnjavanja, sušenja i klasiranja na sitima pri čemu se dobijaju robni proizvodi trgovačkih imena AS ruda, klasa krupnoće -100+10 mm, i BS ruda, klasa krupnoće -10+0 mm.

Ostvareni bilans pripreme željezne rude sa "Istočnih rudišta"U vremenskom periodu od 1975. do 1985. godine intenzivirani su radovi na istraživanju i valorizaciji sitnozrnih ruda željeza, branda, kao sirovine za proizvodnju prirodnih željeznih oksida-pigmenata. 1985. godine je počela sa radom fabrika za proizvodnju prirodnih željeznih oksida-pigmenata Ferrox. Projektovani proizvodni kapacitet ovog postrojenja je 10 000 t godišnje željeznih oksida. Rad u fabrici je obustavljen 1992. godine i do danas fabrika nije revitalizovana.

Rudnik "Omarska" - kao zajedničko preduzeća sa kompanijom ArcelorMittal

Ostali kapaciteti:

- Eksploatacija kamena
- Limonitno baritna ruda
- Kvarcni pijesak
- Gline
- Fabrika za protektiranje demperskih i kamionskih guma


Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza