RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Povezana pravna lica


ArcelorMittal Prijedor je joint venture preduzeće, nastalo zajedničkim ulaganjem strateških partnera : “LNM“ HOLDINGS N.V, danas ArcelorMittal i Rudnici Željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor na paritetu 51:49 u korist ArcelorMittala.

Društvo je registrovano 12.8.2004. godine pod nazivom „Novi rudnici Ljubija“ Prijedor, danas „ArcelorMittal Prijedor“.

Arcelor Mittal je najveća svjetska kompanija za proizvodnju čelika, sa preko 320,000 zaposlenih u više od 60 zemalja.

Arcelor Mittal je prisutan na berzama u Njujorku (MT), Amsterdamu (MT), Parizu (MTP), Briselu (MTBL), Luksemburgu(MT) kao i na berzama u španiji- u Barseloni, Bilbau, Madridu (MTS) i Valensiji.

Rudnici željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor imaju tradiciju proizvodnje željeznih ruda dugu 90 godina. Najveći prouzvođač željezne rude na Balkanu udružio se sa ArcelorMittal Kompanjom i nastavio proizvodnju na lokalitetu rudnika Omarska.

Rudarski institut Prijedor je istraživačko-razvojna institucija, koja je osnovana 1994. godine. Njegovo osnivanje su inicirala tri državna poduzeća: RŽR Ljubija-Prijedor (70% udjela u osnivačkom kapitalu), Japra - Novi Grad i RL Stanari, sa svrhom da Insitut "prati" navedene firme u njihovom razvojnom smislu. Institut je pored poslova geološkog i rudarskog projektovanja, osposobljen za sljedeće djelatnosti:

→ rudarsko projektovanje, revizije rudarskih projekata te nadzor nad izvođenjem rudarskih radova,

→ geološko i hidrogeološke projektovane, revizije geoloških i hidrogeoloških projekata i elaborata te nadzor, rukovođenje i izvođenje geoloških i hidrogeoloških istražnih radova,

→ obavljanje poslova iz oblasti zaštite životne sredine uz kompletnu izradu dokumentacije i vršenje ispitivanja kvalitete vode, vazduha i zemlje,

→ obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu: obuke kadrova iz oblasti zaštite na radu, pregled ispravnosti mašina i uređaja uz izdavanje odgovarajućih dozvola

→ laboratorijska ispitivanja kvaliteta čvrstih mineralnih sirovina (hemijska, mineraloško-petrografski, fizičko-mehanička i dr..)

Kontakt informacije: e-mail:  rip@teol.net   telefon:  052/231-845

„SEVER LJUBIJA „d.o.o. Prijedor posluje kao zajedničko preduzeće (Joint venture), koje su osnovali 1999. godine RŽR“ Ljubija a.d. Prijedor i „SEVER HOLDING INTERNACIONAL“ a.d. Subotica sada ATB SEVER Technology in Motion.

Preduzeće se bavi inženjeringom, proizvodnjom, remontom , trgovinom na veliko i malo i export –import poslovima. Preduzeće je poznato kao isporučilac kompletnog inženjeringa u oblasti rudarstva, crne i obojene metalurgije, industrije papira,elektroprivrede, gradskog i željezničkog saobraćaja,zatim u oblasti agroindustrijskog kompleksa (procesna i prehrambena indusrtija,farme,prerada voća i povrća).

Osnovna oprema koja je na raspolaganju kupcima:

→ekektromotori svih vrsta snage do 500 KW
→generatori
→mini hidroelektrane
→pumpe, ventilatori i agregati
→sve vrste pumpi za industriju i domaćinstva
→mehanički prenosnici
→tehnološka oprema za hemijsku i prehrambenu industriju
→elektronika ,regulacija i automatsko upravljanje
→inženjering u oblasti energetike i rudarstva,agro kompleks i vodoprivreda

Adresa “SEVER LJUBIJA“d.o.o. Prijedor
Ulica Milana Tepića M-1,lamela D
79101 Prijedor
Tel./fax 052/234-908
E-mail rzrkont@teol.net


TVEK d.o.o. Ljubija društvo u mješovitoj svojini TVORNICA EKSPLOZIVA "TVEK" d.o.o. Ljubija, Prvog maja 1.

Vanjska trgovina i posredovanje,Prijedor,
Milana Tepića M-1

Proizvodnja,promet i prevoz rudarskih eksploziva i sredstava za iniciranje, bušenje i miniranje,promet bušaćeg pribora,seizmička mijerenja pri miniranju,mobilna skladišta za eksploziv.

Tel:  052/243-320
Fax: 052/243-321
E-mail: tvek@teol.net

Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza