RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4

Publikacije


Rudarski Institut - Prijedor i RŽR ''Ljubija'' - Prijedor od 1972 godine bave se izdavačkom djelatnošću. 1972 godine izašao je prvi broj stručnog časopisa za oblast rudarstva pod imenom ''BILTEN''. U ovom stručnom časopisu obrađivane su sve teme iz oblasti rudarstva, gdje su prikazana dostignuća svih tehničkih disciplina koje se primjenjuju u rudarstvu kao što su:

1. Osnovna geološka istraživanja mineralnih sirovina
2. Regionalna geološka istraživanja
3. Istraživanja ležišta
4. Hidrogeološka istraživanja
5. Ekonomska geologija
6. Rudarska istraživanja
7. Geomehanička istraživanja
8. Bušenje i miniranje stjenskih masa
9. Utovar i transport mineralnih sirovina
10. Priprema mineralnih sirovina
11. Usitnjavanje mineralnih sirovina
12. Koncentracija mineralnih sirovina
13. Odvodnjavanje mineralnih sirovina
14. Primjena mineralnih sirovina u metalurgiji i neorganskoj tehnologiji
15. Geodetski radovi u rudarstvu
16. Gra|evinski radovi u rudarstvu
17. Održavanje rudarske mehanizacije
18. Primjena kompjutera u rudarstvu
19. Informacioni sistemi u rudarstvu
20. Organizacija rudarskih preduzeća.


Pored izdavanja stručnog časopisa ''BILTEN'' organizovan je veliki broj stručnih savjetovanja i simpozijuma sa štampanim Zbornikom radova.

Izdavane su monografije i knjige iz oblasti rudarstva, kao što su:

Vukašin Sandalj, Ljubijsko rudarenje, Prijedor 1981.

Rade Bašić, Ljubijski rudari, Prijedor 1981.

Mr Ranko Cvijić, Mineralni resusrsi željeza, pelitoidne rude Ljubijske metalogenetske oblasti i perspektive razvoja, Beograd 2001.

Mr Ranko Cvijić i dr Milan Gašić, Sistem menadžmenta kvalitetom, Prijedor 2001. a štampana djela dostavljaju se na relevantne adrese.

Sva štampana djela čuvaju se u stručnoj biblioteci Rudarskog instituta i RŽR ''Ljubija'' - Prijedor.


Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza