RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor    

  • ruda 1
  • ruda 2
  • ruda 3
  • ruda 4
26.05.2011

Fabrika za protektiranje

RZR Fabrika za protektiranje kamionskih i damperskih guma se stavlja na prodaju po odluci Upravnog odbora i Skupštine akcionara....
Detaljnije....

Najnovija vijest

Fabrika za protektiranje...

Fabrika za protektiranje kamio...

Detaljnije...

Ruda željeza