Рудници жељезне руде ”Љубија” а.д. Приједор

Актуелности

Документа

За преузимање

39 СА измјена дневног реда - Документ можете преузети  овдје.

Позив за Скупштину акционара 22.12.2023. - Документ можете преузети овдје.

Обавјештење акционарима о исплати дидвиденде 06.09.2022. године – Документ можете преузети овдје.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА АКЦИОНАРЕ – Документ можете преузети  овдје.

ПОЗИВ НА 22. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА – Документ можете преузети  овдје.

ПОЗИВ НА СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА – Документ можете преузети  овдје.

Биланс стања 2022.год. – Документ можете преузети овдје.

Ревизорски извјештај 2022.год. – Документ можете преузети овдје.

Биланс успјеха 2022.год. – Документ можете преузети овдје.

Финансијски извјештај Љубија – Документ можете преузети  овдје.

Ноте уз периодични финансијски обрачун за 2022. годину – Документ можете преузети овдје.

Ноте уз финансијски извјештај за 2021. годину – Документ можете преузети овдје.

Извјештај о ревизији за периодични обрачун 01.01.-30.06.2022. године – Документ можете преузети овдје.

Извјестај о ревизији за 2021. годину – Документ можете преузети овдје.

Извјештај о пословању за 2021. годину – Документ можете преузети овдје.

Финансијски извјештај за периодични обрачун 01.01.-30.06.2022. – Документ можете преузети овдје.

Финансијски извјештаји за 2021.годину – Документ можете преузети овдје.

Одлука о стављању ван снаге одлуке о треćој емисији акција – Документ можете преузети овдје.

Одлука о стављању ван снаге одлуке о повеćању основног капитала – Документ можете преузети овдје.

Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о треćој емисији редовних акција – Документ можете преузети овдје.

Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повеćању основног капитала – Документ можете преузети овдје.

Одлука о сазивању 23. ванредне скупштине акционара 16.09. – Документ можете преузети овдје.

Одлука о сазивању 23. ванредне скупштине акционара 16.09. стр 2 – Документ можете преузети овдје.

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ ПРИВРЕМЕНЕ ДОБИТИ 2022.год. – Документ можете преузети овдје.

ОДЛУКА О РАСПОДЈЕЛИ ПРИВРЕМЕНЕ ДИВИДЕНДЕ 2022.год. – Документ можете преузети овдје.

ОДЛУКА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ – Документ можете преузети овдје.

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА РЖР ЉУБИЈА А.Д. 21. ванредна скупштина – Документ можете преузети овдје.

ОДЛУКА О ИИИ ЕМИСИЈИ РЕДОВНИХ АКЦИЈА 21. ванредна СА – Документ можете преузети овдје.

ОДЛУКА О ПОВЕĆАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА РЖР ЉУБИЈА 21. ванредна скупштина – Документ можете преузети овдје.

ЗАПИСНИК 23. ВА – Документ можете преузети овдје.

Записник са 22. ванредне СА 16.08.2022. године – Документ можете преузети овдје.