Повезана правна лица

ArcelorMittal Приједор

ArcelorMittal Prijedor је joint venture предузеће, настало заједничким улагањем стратешких партнера  „LNM“ HOLDINGS N.V, данас ArcelorMittal и Рудници Жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор на паритету 51:49 у корист ArcelorMittala.

руштво је регистровано 12.8.2004. године под називом „Нови рудници Љубија“ Приједор, данас „ArcelorMittal Приједор“. Arcelor Mittal је највећа свјетска компанија за производњу челика, са преко 320,000 запослених у више од 60 земаља.

Arcelor Mittal jе присутан на берзама у Њујорку (MT), Амстердаму (MT), Паризу (MTP), Бриселу (MTBL), Луксембургу (MT) као и на берзама у шпанији- у Барселони, Билбау, Мадриду (MTS) и Валенсији. Рудници жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор имају традицију производње жељезних руда дугу 90 година. Највећи проузвођач жељезне руде на Балкану удружио се са ArcelorMittal Компањом и наставио производњу на локалитету рудника Омарска.

www.prijedor.arcelormittal.com

Рударски институт Приједор

Рударски институт Приједор је истраживачко-развојна институција, која је основана 1994. године. Његово оснивање су иницирала три државна подузећа: РЖР Љубија-Приједор (70% уд‌јела у оснивачком капиталу), Јапра – Нови Град и РЛ Станари, са сврхом да Инситут „прати“ наведене фирме у њиховом развојном смислу. Институт је поред послова геолошког и рударског пројектовања, оспособљен за сљедеће д‌јелатности:

  • – рударско пројектовање, ревизије рударских пројеката те надзор над извођењем рударских радова,
  • – геолошко и хидрогеолошке пројектоване, ревизије геолошких и хидрогеолошких пројеката и елабората те надзор, руковођење и извођење геолошких и хидрогеолошких истражних радова,
  • – обављање послова из области заштите животне средине уз комплетну израду документације и вршење испитивања квалитете воде, ваздуха и земље,
  • – обављање послова из области заштите на раду: обуке кадрова из области заштите на раду, преглед исправности машина и уређаја уз издавање одговарајућих дозвола
  • – лабораторијска испитивања квалитета чврстих минералних сировина (хемијска, минералошко-петрографски, физичко-механичка и др..)

Tел:+387 52 231 845
E-mail:rip@teol.net
www.riprijedor.com

ТВЕК д.о.о. Љубија

ТВЕК д.о.о. Љубија друштво у мјешовитој својини ТВОРНИЦА ЕКСПЛОЗИВА „ТВЕК“ д.о.о. Љубија, Првог маја 1. Вањска трговина и посредовање, Приједор, Милана Тепића М-1
Производња, промет и превоз рударских експлозива и средстава за иницирање, бушење и минирање, промет бушаћег прибора, сеизмичка мијерења при минирању, мобилна складишта за експлозив.

Tел: +387 52 243 320
Fax: +387 52 243 321
E-mail: tvek@teol.net
www.tvek.ba