Рудници жељезне руде ”Љубија” а.д. Приједор

Развој

Развој

Рудници жељезне руде ”Љубија” а.д. Приједор

Одлагање руде на депо у Љубији

Одлагање руде на депо у Љубији

Рудници жељезне руде „Љубија“ Приједор се баве истраживачко-развојном компонентом, самостално и у сарадњи са одговарајућим институтима и факултетима из земље и шире. Истраживачко-развојне активности усмјерене су на :

 • а) истраживање у „Љубијској металогенетској области“:
 • – жељезних руда (оксидних и карбонантних);
 • – природних минералних оксида (пигмената);
 • – руда барита са жељезним рудама;
 • – глина за потребе индустрије керамике и ватросталства;
 • – осталих минералних сировина: метала, неметала и грађевинских материјала.
 • б) развој:
 • – перманентна побољшања техничко-технолошких рјешења у производњи концентрата минералних сировина;
 • – утврђивање и примјена нових технологија у зависности од услова концентрације и експлоатације минералних сировина и
 • – више фазе техничко-технолошких припрема минералних сировина за даљу прераду.
  • ц) развојни програми:

У току досадашњег рада Рудници жељезне руде „Љубија“ Приједор, су властитим знањима развили и слиједеће производње: – природних жељезних оксида – пигмента сада „FEROX“ а.д. Приједор

 • – обраде метала експлозијом – сада „TOMEX“ а.д. Приједор
 • – машинских дијелова и склопова за стројеве и постројења – сада „FADIS“ а.д. Приједор
 • – протектирање пнеуматика за тешка-теретна и теретна возила – сада „ТPROTEIC“
 • – мјерних инструмената (термометри, манометри у штедњи ликвидирано, амперметри) и др.

 

Стари отпремни систем у Љубији

Стари отпремни систем у Љубији

Достигнувши одређени ниво развоја у производњи, 1994. године обезбјеђени су и услови за формирање и развој Рударско-геолошког института у Приједору. Задатак ове институције је примјењени научно-истраживачки рад из области рударства. Са компанијом ArcelorMittal основано је заједничко предузеће 2004. године на паритету 51:49 у корист ArcelorMittala и покренута производња жељезне руде према пројекту. Достигнути капацитет производње износи до 2,0 мил. т/год. концентрата жељезне руде.

Успостављањем производње на Руднику Омарска омогућава се :

 • – наставак континуираног истраживања љубијске металогенетске области,
 • – наставак истраживања могућности експлоатације других минералних сировина у захвату експлоатације жељезних руда те
 • – развој индустријских капацитета на бази утврђених минералних сировина: керамичких ицигласких глина, кварцних пјескова, каустобиолота и др.