Рудници жељезне руде ”Љубија” а.д. Приједор

Публикације

Публикације

Рудници жељезне руде ”Љубија” а.д. Приједор

Рударски Институт – Приједор и РЖР ”Љубија” – Приједор од 1972 године баве се издавачком д‌јелатношћу. 1972 године изашао је први број стручног часописа за област рударства под именом ”БИЛТЕН”. У овом стручном часопису обрађиване су све теме из области рударства, гд‌је су приказана достигнућа свих техничких дисциплина које се примјењују у рударству као што су:

 

 • – Основна геолошка истраживања минералних сировина
 • – Регионална геолошка истраживања
 • – Истраживања лежишта
 • – Хидрогеолошка истраживања
 • – Економска геологија
 • – Уситњавање минералних сировина
 • – Концентрација минералних сировина
 • – Одводњавање минералних сировина
 • – Примјена минералних сировина у металургији и неорганској технологији
 • – Геодетски радови у рударству

 • – Рударска истраживања
 • – Геомеханичка истраживања
 • – Бушење и минирање стјенских маса
 • – Утовар и транспорт минералних сировина
 • – Припрема минералних сировина
 • – Грађевински радови у рударству
 • – Одржавање рударске механизације
 • – Примјена компјутера у рударству
 • – Информациони системи у рударству
 • – Организација рударских предузећа

 

Поред издавања стручног часописа ”БИЛТЕН” организован је велики број стручних савјетовања и симпозијума са штампаним Зборником радова. Издаване су монографије и књиге из области рударства, као што су:

 • Вукашин Сандаљ, Љубијско рударење, Приједор 1981.
 • Раде Башић, Љубијски рудари, Приједор 1981.
 • Мр Ранко Цвијић, Минерални ресусрси жељеза, пелитоидне руде Љубијске металогенетске области и перспективе развоја, Београд 2001.
 • Мр Ранко Цвијић и др Милан Гашић, Систем менаџмента квалитетом, Приједор 2001. а штампана д‌јела достављају се на релевантне адресе.

 

Сва штампана д‌јела чувају се у стручној библиотеци Рударског института и РЖР ”Љубија” – Приједор.