Rudnici željezne rude ”Ljubija” a.d. Prijedor

Razvoj

Razvoj

Rudnici željezne rude ”Ljubija” a.d. Prijedor

Odlaganje rude na depo u Ljubiji

Odlaganje rude na depo u Ljubiji

Rudnici željezne rude “Ljubija” Prijedor se bave istraživačko-razvojnom komponentom, samostalno i u saradnji sa odgovarajućim institutima i fakultetima iz zemlje i šire. Istraživačko-razvojne aktivnosti usmjerene su na :

 • a) istraživanje u “Ljubijskoj metalogenetskoj oblasti”:
 • – željeznih ruda (oksidnih i karbonantnih);
 • – prirodnih mineralnih oksida (pigmenata);
 • – ruda barita sa željeznim rudama;
 • – glina za potrebe industrije keramike i vatrostalstva;
 • – ostalih mineralnih sirovina: metala, nemetala i građevinskih materijala.
 • b) razvoj:
 • – permanentna poboljšanja tehničko-tehnoloških rješenja u proizvodnji koncentrata mineralnih sirovina;
 • – utvrđivanje i primjena novih tehnologija u zavisnosti od uslova koncentracije i eksploatacije mineralnih sirovina i
 • – više faze tehničko-tehnoloških priprema mineralnih sirovina za dalju preradu.
  • c) razvojni programi:

U toku dosadašnjeg rada Rudnici željezne rude “Ljubija” Prijedor, su vlastitim znanjima razvili i slijedeće proizvodnje: – prirodnih željeznih oksida – pigmenta sada “FEROX” a.d. Prijedor

 • – obrade metala eksplozijom – sada “TOMEX” a.d. Prijedor
 • – mašinskih dijelova i sklopova za strojeve i postrojenja – sada “FADIS” a.d. Prijedor
 • – protektiranje pneumatika za teška-teretna i teretna vozila – sada “PROTEICT”
 • – mjernih instrumenata (termometri, manometri u štednji likvidirano, ampermetri) i dr.

 

Stari otpremni sistem u Ljubiji

Stari otpremni sistem u Ljubiji

Dostignuvši određeni nivo razvoja u proizvodnji, 1994. godine obezbjeđeni su i uslovi za formiranje i razvoj Rudarsko-geološkog instituta u Prijedoru. Zadatak ove institucije je primjenjeni naučno-istraživački rad iz oblasti rudarstva. Sa kompanijom ArcelorMittal osnovano je zajedničko preduzeće 2004. godine na paritetu 51:49 u korist ArcelorMittala i pokrenuta proizvodnja željezne rude prema projektu. Dostignuti kapacitet proizvodnje iznosi do 2,0 mil. t/god. koncentrata željezne rude.

Uspostavljanjem proizvodnje na Rudniku Omarska omogućava se :

 • – nastavak kontinuiranog istraživanja ljubijske metalogenetske oblasti,
 • – nastavak istraživanja mogućnosti eksploatacije drugih mineralnih sirovina u zahvatu eksploatacije željeznih ruda te
 • – razvoj industrijskih kapaciteta na bazi utvrđenih mineralnih sirovina: keramičkih iciglaskih glina, kvarcnih pjeskova, kaustobiolota i dr.